W dniu 28.04.2022r w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Miasto i Gminę Iwaniska reprezentowały dwie drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej z Iwanisk. W skład grupy I wchodzili uczniowie klasy 8 A : Julia Krakowiak, Krzysztof Kostępski i Tomasz Sławski. Grupę II tworzyli uczniowie klasy 5B: Julia Gołyska, Maja Kowalska, Jan Łasak i Kamil Zając. Każdy uczestnik eliminacji powiatowych rozwiązywał test z przepisów ruchu drogowego i wykonywał zadania praktyczne polegające na przejechaniu po torze przeszkód oraz miasteczku ruchu drogowego. Ponad to drużyny wykonywały zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drużyny z PSP w Iwaniskach zajęły II miejsce- uczniowie klasy 8A i III miejsce uczniowie klasy 5B, za co zostali obdarowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.