W niedzielę, 9 lutego poświęcono dwa samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z wyposażeniem. Dzięki nim druhowie będą mogli szybciej, łatwiej i bezpieczniej ratować mienie a przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców gminy Iwaniska i całego powiatu.

Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska wraz z przewodniczącym Rady Gminy Iwaniska podziękowali strażakom za nieustanną gotowość i trud z jakim często z narażeniem życia czuwają nad bezpieczeństwem ludzi i mienia.

Podziękowali również posłowi Krzysztofowi Lipcowi, Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej brygadierowi Krzysztofowi Cioskowi oraz komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie  starszemu kapitanowi Sylwestrowi Kochanowiczowi za pomoc w przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwaniskach

Poświęcenia sprzętu do ratowania życia ludzkiego i mienia, dokonał ks. kan. Leszek Zajezierski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach

W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści: poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek, senator Jarosław Rusiecki, a także Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz przewodniczący Rady Gminy Iwaniska Wiesław Kowalczyk.