W dniu 28.04.2022r. 20 dzieci z grup przedszkolnych 5 i 6 – latków  wyjechały do Opatowa na I Świętokrzyską Olimpiadę Przedszkolaka. Główną ideą olimpiady jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej.

Młodzi sportowcy uczą się zdrowej rywalizacji i współdziałania w zespole. W rywalizacji wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 5 i 6 lat, składające się z czterech zawodników i zawodnika rezerwowego. Dzieci rywalizowały w kilku konkurencjach. Pokazały, że ćwiczenia fizyczne nie są im obce. W zmaganiach sportowych rywalizowały przedszkola z gmin: Iwaniska, Opatów, Baćkowice, Lipnik, Sadowie, Tarłów. Zawody zaszczycili swoją obecnością m.in. burmistrz Opatowa ,Grzegorz Gajewski, wizytator Kuratorium Oświaty, Robert Filipczak. Naszą szkołę reprezentowała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, Anna Michalska – Kapsiak. Dzieci były bardzo szczęśliwe, zdobyły puchar dla całej drużyny oraz medale dla każdego zawodnika.