Od 11 do 15 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce zdrowotnej dla uczniów klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego B.

Wykorzystując liczne pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne znajdujące się w pracowni biologicznej dzieci zapoznawały się z budową i funkcjonowaniem organizmu ludzkiego oraz zasadami dbania o zdrowie. Poprzez zabawy i gry interaktywne najmłodsi poznali zasady zdrowego odżywiania.Ponadto samodzielnie przyrządzili pyszną, zdrową sałatkę owocową oraz oglądali krótkie filmiki dotyczące edukacji zdrowotnej.

Kolejne działania skupiły się na rozgrywkach sportowych, podczas których odbywały się rywalizacje na torze przeszkód, ćwiczenia w rytm muzyki, a także doskonalenie sprawności fizycznej na boisku szkolnym.

Wszystkie podjęte działania poszerzały wiedzę w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.