8 lutego 2024 roku w hali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Została ona wystawiona z opóźnieniem ponieważ w kalendarzowym terminie przedszkolaków zdziesiątkowała choroba. Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Anna Michalska- Kapsiak przywitała wszystkich zaproszonych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Pana Marka Stańka , Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Panią Zofię Kokosę, ks. Kan. Leszka Zajezierskiego, nauczycieli, uczniów a przede wszystkim babcie i dziadków naszych przedszkolaków. Liczna widownia obejrzała z zachwytem przepiękny program artystyczny każdej z 6 przedszkolnych grup. Przedszkolaki przygotowane przez swoich nauczycieli mówiły wiersze i śpiewały piosenki dla swoich dziadków. Dodatkowo dzieci zaprezentowały swój talent taneczny wykonując układy choreograficzne przygotowane przez nauczyciela szkoły Elżbietę Dziamę.  Uwieńczeniem występu było odśpiewanie 100 lat dla wszystkich babć i dziadziusiów oraz rozdanie im własnoręcznie wykonanych laurek. Mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na zakończenie dostojni goście wspólnie z wnuczętami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz herbatę i kawę.