Dzień Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach zbiegł się z uroczystym otwarciem nowego, wielofunkcyjnego, poliuretanowego boiska sportowego.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska - Pan Marek Staniek, ksiądz Leszek Zajezierski – Dziekan Dekanatu Opatowskiego, Pani Teresa Kaptur – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska, Pani Danuta Kargulewicz – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iwaniskach, Wiceprzewodniczący Rady Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska – Pan Cezary Miśkiewicz, Pani Zofia Kokosa – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Elżbieta Charymska – Dyrektor Instytucji Kultury „Zamek Krzyżtopór w Ujeździe”, Pan Mariusz Kaptur – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Iwaniskach, Pan Marcin Urbański – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, Pani Grażyna Krakowiak – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie, Pani Jolanta Kwiatek – Przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, wicedyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach – Pani Zdzisława Radzimowska i Pani Beata Sadaj, kierownik szkoły filialnej w Jastrzębskiej Woli – Pani Teresa Paluch.

Po uroczystym przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości, przedstawicieli uczniów oraz dyrektor szkoły i poświęceniu boiska przez Księdza Dziekana Leszka Zajezierskiego Pani Anna Michalska – Kapsiak w imieniu kadry zarządzającej, nauczycieli i  uczniów podziękowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska, Pani Skarbnik oraz całej Radzie Gminu za sfinansowanie budowy nowego, pięknego obiektu sportowego wraz z wyposażeniem. Podkreśliła, że posłuży on wielu pokoleniom uczniów i przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej wśród młodych ludzi.

W imieniu rodziców podziękowanie na ręce Pana Marka Stańka złożyła Pani Jolanta Kwiatek – Przewodnicząca  Rady Rodziców. Z kolei głos zabrał Pan Burmistrz, życząc uczniom sukcesów w sporcie oraz jak najlepszych wyników w nauce. Do życzeń dołączył dar w postaci piłek do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i koszykowej. Dar w postaci piłek nasi uczniowie otrzymali również od Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Uświetnieniem uroczystości były pokazy taneczne w wykonaniu zespołu „Dworzanie” oraz grupy tanecznej cheerleaderek. Kolejną atrakcją dla młodzieży były rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna i siatkowa, dwa ognie. Do walki o wygraną zagrzewały zawodników cheerleaderki oraz koledzy i koleżanki z klasy. Zwycięzcy odebrali z rąk Pana Burmistrza pamiątkowe dyplomy i puchary. I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej zajęła klasa VIII b, w rozgrywkach piłki koszykowej zwycięzcami zostali uczniowie z klasy VII b, „ Gwiazdeczki” z VIII b zdobyły puchar w rozgrywkach piłki siatkowej, zaś w dwa ognie wygrały klasy V a oraz IV b. Dzień Dziecka na sportowo uczniowie uznali za bardzo atrakcyjny i udany.