13.X.2022 roku na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, która w tym dniu przybrała odświętny wygląd, odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowali ją uczniowie klasy 5B pod opieką pani Beaty Górczyńskiej, pani Anny Mazur oraz pani Elżbiety Dziamy i pani Jolanty Rusak. Młodzi artyści wierszem, piosenką i satyrą uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i szczerych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Anna Michalska - Kapsiak, która powitała zaproszonych gości: panią wicedyrektor Jolantę Andzel, panią wicedyrektor Beatę Sadaj, ks. dziekana Leszka Zajezierskiego, przewodniczącą Komisji Oświaty panią Zofię Kokosę, przewodniczącą Rady Rodziców panią Jolantę Kwiatek, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Następnie swoim wystąpieniem zwróciła uwagę na zaangażowanie nauczycieli w wychowanie młodego pokolenia. Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za codzienną dyspozycyjność, życzliwość i serdeczność.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której gromkimi brawami nagrodzono występy wszystkich uczniów. Doceniono talenty muzyczne Anny Wójcik oraz wokalne Mateusza Czuba i Leny Gruszki. Program artystyczny uczniowie zakończyli pięknymi życzeniami. Do życzeń dołączyła sie przewodnicząca Komisji ds. Oświaty pani Zofia Kokosa oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Jolanta Kwiatek. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.