19 maja 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe obchodzony był Dzień Języka Obcego pod hasłem: „Języki obce to podstawa, by świat poznawać”, w ramach którego uczniowie wszystkich klas zaangażowali się w różnorodne aktywności pogłębiające znajomość języka angielskiego.

Celem działań było rozwijanie zainteresowań i kompetencji językowych, poszerzanie wiedzy kulturoznawczej krajów anglojęzycznych oraz zachęcanie do nauki języka obcego. W ramach akcji zrealizowano wiele ciekawych projektów. Uczniowie odgrywali scenki i dialogi tematyczne, grali w gry z wykorzystaniem plansz i mat edukacyjnych, oglądali bajki i historyjki.Ponadto przygotowano wystawkę o kulturze Wielkiej Brytanii.Niezwykle motywującym działaniem był projekt o Marii Skłodowskiej-Curie, w ramach którego wykonali prace w języku angielskim przybliżające życie i działalność słynnej uczonej.Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych dzieci cieszyła się zabawa „Cukierek za słówko”. Przedszkolaki z zapałem losowały karty obrazkowe i odgadywały przedstawione na nich słownictwo. Na lekcjach języka angielskiego realizowano również projekt „Allabout me” polegający na opisywaniu siebie i swoich zainteresowań oraz projekt o kulturze Wielkiej Brytanii. Twórcze prace były prezentowane i omawiane. Uczniowie chętnie brali udział w realizacji tych inicjatyw. Wszystkie działania wzbogacały słownictwo i wiedzę kulturoznawczą oraz umiejętności językowe. Przyczyniały się do popularyzacji uczenia się języka obcego, a także pokazania, iż w dzisiejszych czasach jest on międzynarodowym językiem łączącym kraje i kultury, ułatwia podróżowanie i stanowi jedno z podstawowych narzędzi na rynku pracy.