Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe bardzo aktywnie włączyły się do akcji Światowego Dnia Mycia Rąk. Działania prozdrowotne miały na celu uświadomienie im, jak duże znaczenie dla zdrowia i życia ma prawidłowe i dokładne mycie rąk.

Ten dzień przedszkolaki rozpoczęły od wysłuchania wiersza Juliana Tuwima „List do dzieci”, następnie odbyła się pogadanka na temat podstawowych zasad higieny, z których dowiedziały się, dlaczego mycie rąk jest ważne dla zdrowia i życia. Omówiono również schemat mycia rąk, który dzieci zastosowały w praktyce. Wszystkie zdały na szóstkę.

Następnie w każdej z grup odbyły się warsztaty plastyczne, na których przedszkolaki wykonywały plakaty i prace plastyczne promujące mycie rąk. Oglądały filmiki edukacyjne o zarazkach i bakteriach oraz wykonały eksperyment „Dlaczego warto myć ręce”. Wszystkie działania miały charakter samodzielnych aktywności dzieci.Na zakończenie zaprezentowały dla całej szkolnej braci krótki montaż słowno – muzyczny, w którym podzieliły się zdobytą wiedzą oraz zachęcały wszystkich do dbania o higienę osobistą.

Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył przedszkolakom wielu wrażeń oraz pokazał, że umiejętności i nawyki dokładnego i częstego mycia rąk należy kształtować już od najmłodszych lat, aby zapobiegać chorobom związanym z nieprzestrzeganiem higieny.