Historia życia Karola Wojtyły to barwna opowieść nie tylko o papieżu, ale również artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku, który wywarł ogromny wpływ na kształt dzisiejszego świata. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe pasje, jest wiara w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach z okazji przypadającej w 2022 roku 102. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowała spektakl przybliżający sylwetkę wspaniałego papieża, jego bogaty dorobek oraz aktualność jego przesłań wobec problemów współczesnych ludzi a zwłaszcza młodzieży.

Młodzież z klas: VII b oraz VII c zaprezentowała drogę życiową wielkiego Polaka, poczynając od dzieciństwa spędzonego w małym górskim miasteczku Wadowice aż do momentu objęcia tronu Piotrowego. Następnie pochyliła się nad czasem niezliczonych pielgrzymek, nad spotkaniami z milionami ludzi na całym świecie oraz nad okresem choroby i odejścia do domu Ojca.

Wypowiadanym słowom towarzyszyły piękne piosenki: zarówno te wesołe jak i te pełne refleksji oraz tęsknoty za krajem ojczystym. Nie zabrakło również tańca współczesnego do utworu ulubienicy nastolatków Sary James. Innym radosnym akcentem było włączenie się do JerusalemaDanceChallenge. Należy podkreślić, że dzięki temu jako szkoła wzięliśmy udział w inicjatywie, która powstała w ostatnim trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Sam taniec wykonany przez dużą grupę naszej młodzieży cechowała prostota oraz rytmiczna i optymistyczna muzyka. W ten sposób uczestniczyliśmy w akcji, do której włączyły się miliony osób z całego świata.

Organizatorki spektaklu: Elżbieta Dziama i Halina Pasiek- Wójcik postawiły sobie za cel uświadomić dzieciom i młodzieży, że Papież Jan Paweł II był wspaniałym darem dla całego świata, a zwłaszcza dla nas Polaków.W trakcie pontyfikatu wypowiadał zdania, które miały olbrzymie znaczenie dla współczesnych, jak i będą mieć już zawsze dla potomnych.Jego życie było świadectwem wiary, niezłomnej nadziei i troski o świat, w którym przyszło nam funkcjonować. Pozostawił nam duchowy testament zawierający bogactwo ważnych prawd i myśli, wciąż aktualnych, inspirujących do podejmowania nowych inicjatyw w służbie Bogu i ludziom.  

Dziękujemy Dyrekcji szkoły za przychylną życzliwość wobec pomysłu przygotowania spektaklu i wszelką pomoc. Składamy podziękowania za udział w występie młodzieży klas: VII b, VII c, VIII a, VII b, V b oraz przedszkolakom, które radośnie manifestowały swoje zaangażowanie w tanecznym układzie. Wyrazy wdzięczności kierujemy również na ręce Pań, które pomogły w przygotowaniu zaproszeń, ubraniu dzieci do występu oraz dla Pani Katarzyny Szczepańskiej za wspaniałą wymowną dekorację, które nadała spektaklowi bardziej uroczysty charakter.