W dniach 23,24,25 maja 2023r. 47 uczniów z klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach przystąpiło do  egzaminu ósmoklasisty.

Obejmował on wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z trzech przedmiotów tj: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Uczniowie zmagali się z arkuszami egzaminacyjnymi, w których były zarówno zadania zamknięte, gdzie uczeń wybiera jedną z kilku podanych odpowiedzi, jak i zadania otwarte, w których każdy piszący samodzielnie formułuje odpowiedź. Uczniowie poznają swoje wyniki 03.07.2023 r., a 06.07.2023 r. będzie dniem rozdania zaświadczeń, gdzie podany zostanie wynik procentowy egzaminu.