20 lipca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska powołane zostały dwie komisje egzaminacyjne. W skład których weszli:

- Agata Kończak- Przewodnicząca Komisji,

- Barbara Krzemińska- Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

- Marcin Urbański – dyrektor szkoły (dla nauczyciela z PSP w Ujeździe), Anna Michalska- Kapsiak – dyrektor szkoły (dla nauczycieli z PSP w Iwaniskach),

- Jolanta Gołąb – ekspert,

- Lidia Mergalska – ekspert.

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego otrzymali: nauczyciel z PSP w Ujeździe: Ks. Patryk Gładkowski oraz nauczyciele z PSP w Iwaniskach: Anna Kusik, Anna Kozłowska i Paulina Kita.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek pogratulował nauczycielom zdobytego awansu zawodowego i życzył dalszych sukcesów zawodowych.