Przedszkolaki i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe przywiązują bardzo dużą rolę do dbałości o środowisko, w którym żyją. Co roku na terenie placówki organizowane są akcje ekologiczne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.

Od 10 do 21 października 2022 roku realizowany był szkolny projekt edukacyjny  „O drzewa dbamy, lepiej oddychamy”, koordynowany przez Agnieszkę Glibowską i Martę Orkisz. W działania ekologiczne włączyły się także świetlica szkolna,Samorząd Uczniowski i Szkolna Kasa Oszczędności.

Uczniowie poznali budowę drzewa, jego znaczenie dla czystości powietrza, a tym samym dla zdrowia człowieka, zwierząt i przyrody oraz poznali etapy wzrostu drzew. Rozwiązywali zagadki i rebusy dotyczące ekologii oraz rozpoznawali gatunki drzew po liściach i owocach,słuchając zagadek muzycznych – głosów ssaków i ptaków naszych lasów. Powstały również prace plastyczne, przedstawiające liście i owoce drzew rosnących w naszym kraju. W ramach projektu zaprzyjaźniony ze szkołą  Andrzej Zagnieński z Nadleśnictwa Łagów przeprowadził warsztaty ekologiczne dla uczniów, podczas których m.in. przygotowane zostały mieszanki z ziaren na pokarm dla ptaków zimujących w Polsce.

Najważniejszym punktem działań ekologicznych było sadzenie drzew, którego dokonali przedstawiciele klas. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe potwierdzili w ten sposób, że są prawdziwymi przyjaciółmi przyrody. Sadzonki drzew zostały przekazane przez Pana Andrzeja Zagnieńskiego z Nadleśnictwa Łagów.