W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przywiązuje się dużą rolę do działań innowacyjnych, które wyzwalają w uczniach większą kreatywność i aktywność poznawczą.

Od września 2021 roku dzieci i młodzież mają możliwość poszerzać swoją wiedzę z zakresu chemii i biologii, biorąc udział w szkolnym projekcie edukacyjnym. Uczniowie pracując w zespołach, wykonywali doświadczenia, eksperymenty, prowadzili proste obserwacje przyrodnicze i samodzielnie wyciągali wnioski. Działania opierały się na aktywności własnej dzieci oraz rozwijaniu ich ciekawości poznawczej.

W czasie trwania projektu można było zaobserwować„wybuch wulkanu”, „meduzę w butelce”, czy też etapy powstawania deszczu. Eksperymentatorzy dowiedzieli się jak w bezpieczny i ciekawy sposób wykorzystać mydło, pieprz oraz kolorowe farbki.Przekonali się również, że do wykonania cieczy nienewtonowskiej wystarczy tylko woda i mąka ziemniaczana. Poznali m.in. różne oblicza wody utlenionej oraz obserwowali samopompujące się balony.

Uczniowie wykonali też wspaniałe pomoce dydaktyczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych z chemii oraz biologii.