W dniach od 26 września do 28 września 2023 roku szkoła w Mydłowie przyłączyła się do obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu, akcji realizowanej we wszystkich krajach Unii Europejskiej, koordynowanej w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pieczę nad realizacją akcji w szkole objęła nauczycielka wychowania fizycznego pani Anna Niziałek.

Tegoroczne działania opierały się na: utrwalaniu nawyku aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowaniu zdrowego i aktywnego trybu życia, popularyzacji sportu i integracji różnych grup wiekowych. Uczniowie naszej szkoły klas 4-8 świetnie poradzili sobie z realizacją zadań sprawnościowych. We wszystkich klasach rozgrywane były międzyklasowe turnieje mini piłki nożnej, piłki koszykowej oraz biegi przełajowe, biegi sztafetowe i rzut piłką lekarską.  Konkurencjom towarzyszyła atmosfera zdrowej rywalizacji oraz kibicowania w duchu fair play. Udział był okazją do podnoszenia świadomości, że ćwiczenia fizyczne i zdrowa dieta są„kluczem do zdrowego życia.” Czas ten to doskonała forma do promowania aktywności fizycznej i integracji społecznej poprzez sport.

Osiągnięcia uczniów:

  • mini piłka nożna:

 -  I miejsce klasa VIII,

- II miejsce klasa VI,

- III miejsce klasa V,

  • piłka koszykowa:

-  I miejsce klasa VIII,

-  II miejsce klasaVI.

W biegach i rzutach piłką lekarską uczniów sklasyfikowano na poziomie klas.

Szkoła jest miejscem, gdzie nie tylko rozwija się umysł, ale także kształtuje zdrowie i silne ciała oraz radosne serca.

Dziękujemy Pani dyrektor Dorocie Snopek za możliwość przeprowadzenia tego przedsięwzięcia oraz uczniom za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w oferowanych formach aktywności.