#GaszynChallenge. Nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe wspierają akcję.

Wyzwanie przyjęliśmy z wielką radością. Zawsze pomagamy potrzebującym i uczymy tego naszych uczniów. Tym samym dziękujemy za nominację Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Ujeździe

Do dalszej pomocy i zabawy nominujemy:

Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Bank Spółdzielczy w Staszowie Oddział w Iwaniskach
Szkolny Klub Wolontariatu z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe

Nominowani wykonują 10 przysiadów lub pompek, nagrywają film i umieszczają go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5 zł od uczestnika wyzwania.

Czas na wykonanie to 48h.
Prosimy o pomoc dla chorej Zosi: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia
Życzymy powodzenia w wykonaniu #GaszynChallenge