#GaszynChallenge. Szkolny Klub Wolontariatu ze szkoły w Ujeździe „pompuje” dla Zosi.

Aktywnie włączamy się w akcje charytatywne wspierające tych, którzy potrzebują pomocy.

Wyzwanie przyjmujemy. Dziękujemy za nominację Panu dyrektorowi i nauczycielom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Do dalszej pomocy i zabawy nominujemy:

* Radę Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe

* Ministrantów z Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach

* Szpital św. Leona w Opatowie

 
Czas na wykonanie to 48h.

Prosimy o pomoc dla małejZosi: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

Życzymy powodzenia w wykonaniu #GaszynChallenge