W dniu 14 lipca 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której parlamentarzyści przekazali informację na temat wsparcia dla gmin z powiatu opatowskiego w ramach programu Inwestycji Strategicznych.  Do gmin z powiatu opatowskiego trafi w sumie 12 482 000,00 złotych. Z programu skorzystały gminy, na terenie których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne, wśród nich jest gmina Iwaniska.

Gmina Iwaniska otrzyma  1 200 000 złotych na budowę infrastruktury technicznej na terenie po byłym PGR. Wybudowana zostanie kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków, a także zmodernizowana będzie sieć wodociągowa. Wybudowany zostanie również plac zabaw dla dzieci.

- Cieszę się bardzo, że nasza gmina, która złożyła projekt dot. budowy infrastruktury technicznej na terenie po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w miejscowości Mydłowiec, otrzyma wsparcie z budżetu państwa w wysokości 1 mln 200 tys. złotych – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek

W obecnej chwili wykonany będzie odcinek drogi o długości 450 m – nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wiatą przystankową i oświetleniem LED.

Podczas konferencji obecni byli Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, Poseł na Sejm Marek Kwitek, Senator RP Jarosław Rusiecki oraz samorządowcy, wójtowie i burmistrzowie z powiatu opatowskiego w tym Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek.