W środę 20 września 2023 roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek wraz z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe – Marcinem Urbańskim zainaugurowali realizację projektu matematycznego – „Matematyka jest miarą wszystkiego” autorstwa nauczyciela matematyki – Anny Gołyskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli również dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, nauczyciel matematyki – Anna Gołyska, rodzice oraz siódmo i ósmoklasiści ze szkoły w Ujeździe.

Na konkurs organizowany przez Fundację mBanku wpłynęło w tym roku 461 wniosków, grant otrzymało tylko 183 projekty, w tym szkoła w Ujeździe. Nowatorskie działania matematyczne  rozpoczęły się 18 września 2023 roku. Ich zakończenie nastąpi 15 grudnia 2023 roku. Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki. Uczniowie klasy siódmej i ósmej wykonają między innymi makietę szkoły, przeprowadzą lekcję pokazową dla rodziców, stworzą prezentację multimedialną oraz krzyżówki i gry matematyczne. Będą uczestnikami ciekawych wycieczek i warsztatów. Interesująca forma zajęć wzbogacona zostanie nowo zakupionymi pomocami.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek pogratulował szkole pozyskanych środków. Uczniom życzył interesujących zajęć i ciekawych przygód matematycznych w ramach  projektu „Matematyka jest miarą wszystkiego”

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.