Dnia 23 czerwca 2023r. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Kowalczykiem uczestniczyli w nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skalbmierz dla Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Lipca.

„Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. To czas docenienia wieloletniej pracy, postawy i zaangażowania, to moment w którym jeden z najbardziej zaszczytnych tytułów – Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skalbmierz, zostaje wręczony zasłużonemu dla społeczności i gminy Posłowi Krzysztofowi Lipcowi.

W tym miejscu pragnę pogratulować Szanownemu Panu Posłowi przyznanego tytułu.

Wyróżnienie to stanowi wyraz najwyższego uznania, to zapisanie Pana osoby na kartach historii gminy. Jest to piękne podsumowanie, podkreślenie Pana zasług dla społeczności gminnej.

Gratuluję tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skalbmierz i dziękuję, że jest Pan wzorem dla innych. Stanowi Pan Panie Pośle godny wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków.

Dziękuję za piękną życiową służbę i codzienną pracę na rzecz społeczeństw lokalnych. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, społecznym jak i zawodowym.”  – życzył Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek.