Słowami piosenki rozpoczęła się Droga Krzyżowa w Iwaniskach podczas Rekolekcji Wielkopostnych, które odbyły się 4 kwietnia oraz w piątek poprzedzający Wielki Tydzień.

Dla wszystkich wierzących Wielki Post jest czasem przygotowania się do najważniejszych świąt, czyli Wielkiej Nocy. W tym wyjątkowym czasie uczniowie Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z nauczycielami – p. Katarzyna Fitek oraz p. Anetą Kargulewicz przygotowali Drogę Krzyżową według scenariusza „Małe Krzyże” Adama Szafrańca. Inscenizację mogła zobaczyć społeczność szkolna, jak i mieszkańcy Miasta i Gminy Iwaniska.

Uczniowie w poruszający sposób przedstawili sceny Drogi Krzyżowej przy utworach autora scenariusza. Klasa 4,5,6 i 7 starała się przekazać głębię i sens Męki Pańskiej, czyli ostatnich chwil z ziemskiego życia Jezusa. Piękna muzyka, która towarzyszyła występującym skłaniała wszystkich do refleksji nad własnym życiem i wprowadzeniem do godnego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

Rodzice występujących zadbali o odpowiednie kostiumy, występujący zadbali o wspaniałą grę aktorską i śpiew. Całość dopełniła inscenizacja Świątyni pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach.

Słuszną inicjatywą jest podejmowanie działań, które rozwijają talenty uczniów, integrują ich ze sobą oraz ze środowiskiem lokalnym. Wysiłek włożony w przygotowanie został nagrodzony brawami i ciepłymi słowami pani wicedyrektor oraz ks. Dziekana Leszka Zajezierskiego- proboszcza parafii w Iwaniskach.