Dnia 4 września 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023 / 2024.  

            W inauguracji roku szkolnego uczestniczyli: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – pan Marek Staniek, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego  – pani Zofia Kokosa, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach – pani Agata Kończak, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska – pan Cezary Miśkiewicz, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie – pani Dorota Snopek, proboszcz Parafii Mydłów – ks. Tomasz Kwaśnik, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

            Oficjalnego otwarcia roku szkolnego 2023/2024 dokonała ustępująca dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie – pani Grażyna Krakowiak, która podziękowała za współpracę organowi prowadzącemu szkołę, nauczycielom i rodzicom.

Następnie został wprowadzony poczet flagowy i odśpiewany hymn państwowy.  

Z kolei głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska, pan Marek Staniek, który podziękował pani Grażynie Krakowiak za pracę na stanowisku dyrektora, wręczył nominację nowo wybranemu dyrektorowi, pani Dorocie Snopek oraz złożył gratulacje. Powiedział, że szkoła w Mydłowie będzie w dalszym ciągu dofinansowywana i modernizowana, by uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki.

W imieniu Grona Pedagogicznego podziękowania, gratulacje i ciepłe słowa w kierunku ustępującej pani dyrektor Grażyny Krakowiak i obejmującej funkcję dyrektora szkoły, pani Doroty Snopek złożyła nauczyciel języka polskiego – pani Mariola Bednarska – Pasieka.  

Miłym akcentem było to, że pan burmistrz docenił i wyróżnił pracę pani Marioli Bednarskiej – Pasieka oraz wręczył Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska za osiągnięcia w sferze dydaktycznej. 

            Dyrektor szkoły pani Dorota Snopek w swoim przemówieniu podkreśliła rolę szkoły w zdobywaniu wiedzy przez uczniów, życzyła nauczycielom i uczniom konsekwencji i wytrwałości w dążeniu do efektywnej pracy oraz sukcesów. Przedstawiła także wychowawców poszczególnych klas.

            Na zakończenie uroczystości szkolnej, uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.