W dniu 3.11.2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbył się etap powiatowy XIV Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Anna Michalska - Kapsiak powitała wszystkich uczestników konkursu oraz ich opiekunów.

Celem konkursu było utrwalanie wiedzy zdobytej z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagowanie zasady fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania, a także przygotowanie dzieci do bezpiecznego i rozważnego spędzania czasu w szkole oraz podczas wypoczynku letniego i zimowego. Konkurs skierowany był do uczniów klas piątych szkół podstawowych. Uczestnicy przystąpili do konkursu w trzyosobowych drużynach. Zawodnicy mieli do wykonania trzy zadania: test wiedzy ogólnej o zasadach bezpieczeństwa, test wiedzy zawierający zasady ruchu na skrzyżowaniach i wykonanie pracy plastycznej w tematyce bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sadowiu i to właśnie oni będą reprezentować powiat opatowski podczas finału wojewódzkiego. Miejsce drugie wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej we Włostowie, natomiast miejsce trzecie drużyna ze Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. W konkursie wzięły udział  również drużyny z : Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie, Ujeździe, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie oraz Szkoły Podstawowej w Lipniku. Wszystkim uczestnikom gratulacje złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, Prezes PGK i M w Opatowie pani Lidia Bek, Kierownik Oddziału Terenowego KRUS w Opatowie pan Ireneusz Ciepiela oraz Komendant Powiatowej Policji w Opatowie nadkom. Wojciech Szymczak.