W niedzielę, 19 listopada 2023 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie wystąpili w kościele parafialnym w Iwaniskach przedstawiając rozważania dotyczące sensu ludzkiego życia i przemijania.

Repertuar skupiony wokół uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego obejmował refleksje nad codziennymi zmaganiami i nieuchronnością śmierci,skłaniał do zastanowienia się nad własnym życiem i postepowaniem wobec innych. Uczniowie nawiązali do nostalgii listopadowych dni, kontemplacji na temat kruchości życia, pamięci o tych, których już nie ma pośród nas oraz zawierzyli modlitwie zmarłych.Przygotowującymi„Listopadową zadumę nad przemijaniem” byli ksiądz Patryk Gładkowski i Anna Gołyska.

Podczas występu uczniom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, dyrektor szkoły oraz wszyscy ci, którzy chcieli na chwilę zatrzymać się nad głębokimi przesłaniami programu. Proboszcz parafii w Iwaniskach – ks. dziekan Leszek Zajezierski podziękował występującym za przedstawienie wartościowych przemyśleń, a wszystkim uczestnikom za poświęcony czas na krótką zadumę.