Od 13 do 24 listopada 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe  odbywały się warsztaty czytelnicze z pracownikami Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Uczniowie wszystkich klas i dzieci z oddziału przedszkolnego „B” miały możliwość uczestniczenia w ciekawych i pouczających zajęciach czytelniczych.

Podczas lekcji młodzi czytelnicy poznali podstawowe pojęcia związane z książką, biblioteką, czy zasady korzystania z niej.  Interesujące pogadanki, zajęcia artystyczne, ćwiczenia praktyczne pogłębiły wiedzę uczniów na temat bibliotekarstwa oraz wzmocniły motywację do częstszego sięgania po książki w tradycyjnej formie.

Na zakończenie i podsumowanie warsztatów w szkole odbyło się spotkanie z dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Dominiką Kaptur, podczas którego uczniowie na jej ręce złożyli serdeczne podziękowanie za owocną współpracę i cykl wartościowych zajęć, dzięki którym mogli  rozwijać zainteresowania czytelnicze.