W dniu 7 marca 2024 roku przedszkolaki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w ramach III edycji Programu grantowego „Rosnę z matematyką” uczestniczyły w warsztatach matematyczno-artystycznych na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Jednym z głównych celów spotkania było zapoznanie dzieci z historią zamku, która głosi, że jego budowa powiązana jest z kalendarzem, czyli: zamek miał 365 okien – tyle ile dni w roku, 52 pokoje – tyle ile tygodni, 12 sal balowych – tyle ile miesięcy oraz 4 wieże – tyle ile pór roku.

Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną o zamku, a następnie dostały tabliczki w kształcie figur geometrycznych, na których znajdował się wizerunek jego ruin. Ich zadaniem było pomalowanie w dowolny sposób farbami i udekorowanie brokatem swoich prac. Na zakończenie zajęć została wyświetlona bajka, którą wszyscy z zaciekawieniem oglądali. Prace  małych matematyków podziwiali: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska –  Marek Staniek, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, dyrektor szkoły w Ujeździe – Marcin Urbański. Nad całością warsztatów czuwała koordynatorka projektu – Anna Gołyska.

Projekt dofinansowuje fundacja mBanku.