W dniu 4 marca ulicami Mydłowa przeszedł „Marsz Pokoju” w geście solidarności z Ukrainą. O godzinie 8oo rozpoczął się „Dzień Pokoju” w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Panią Sekretarz Wiesławą Słowik oraz Panią Dyrektor PSP w Mydłowie przybliżyli uczniom problem jaki panuje na Ukrainie i w Europie. Była to lekcja podczas, której uświadomiono zgromadzonym jak ważny jest pokój i jak możemy pomóc potrzebującym z Ukrainy. Na spotkanie zostali zaproszeni uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie dzięki uprzejmości rodzin z terenu parafii Mydłów. Razem z uchodźcami obecna była siostra M. Karolina Szemraj ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – opowiedziała ona uczestnikom o osobistych doświadczeniach, przeżyciach  i tragicznej  sytuacji panującej na Ukrainie. Siostry Elżbietanki znajdują się obecnie na terenie Ukrainy w odległości 70 km od Lwowa. Parafia Wniebowzięcia NMP w Mydłowie jest rodzinną parafią Siostry Karoliny Szemraj.

W swojej wypowiedzi Burmistrz podkreślił jaką rolę pełnią samorządy i państwo Polskie, w tych trudnych chwilach również dla naszego społeczeństwa. – Nasza gmina jest przygotowana na 50 uchodźców z Ukrainy, będziemy starać się, aby pomóc im jak tylko możemy. Urząd Miasta i Gminy Iwaniska organizuje zbiórkę rzeczy dla potrzebujących rodzin dotkniętych wojną.

Pani Sekretarz Miasta i Gminy Wiesława Słowik odczytała listy Senatora RP Jarosława Rusieckiego oraz Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, którzy solidaryzowali się
z mieszkańcami gminy podczas tej inicjatywy.

Uczestnicy Marszu Pokoju z transparentem i samodzielnie przygotowanymi flagami Polski i Ukrainy oraz balonami w barwach flag obu państw ruszyli z placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie do kościoła na mszę świętą w intencji zaprzestania działań wojennych na Ukrainie, której przewodniczył proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Mydłowie. Przed rozpoczęciem uroczystej mszy uczniowie PSP w Mydłowie przygotowali występ artystyczny. Został odśpiewany Hymn Polski oraz Hymn Ukrainy. Po oficjalnych uroczystościach Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kowalczyk oraz delegacje uczniów złożyli symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalili znicze pod Krzyżem Misyjnym. W geście jedności wszyscy uczestnicy Marszu Pokoju utworzyli wielkie koło wokół Krzyża Misyjnego, trzymając się za ręce zaśpiewali pieśń „Abyśmy byli jedno”.

W uroczystościach udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kowalczyk wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cezary Miśkiewicz, proboszcz parafii WNMP w Mydłowie, Siostra Karolina Szemraj ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.  Dyrektor PSP w Mydłowie pani Grażyna Krakowiak, grono pedagogiczne i uczniowie PSP w Mydłowie, pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz mieszkańcy. „Marsz Pokoju” w Mydłowie zabezpieczali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.