Martyna Ścibisz – uczennica klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

Martyna wykazała się dużymi umiejętnościami matematycznymi i uzyskała bardzo dobry wynik. Za swoje osiągnięcie otrzymała gratulacje i nagrodę książkową od dyrektora szkoły w Ujeździe – Marcina Urbańskiego.