Dzień 20 marca 2024 roku na długo pozostanie w pamięci Uczniów, Rodziców, Grona Pedagogicznego oraz całej społeczności lokalnej Mydłowa i okolic, bowiem tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie pięknej, nowoczesnej i funkcjonalnej hali sportowej wraz z całym zapleczem sanitarnym i sportowym.

Obiekt ten przeniósł nas do współczesnego świata stawiającego nam  bardzo wysoko poprzeczkę. We wstępie Dyrektor Szkoły – Pani Dorota Snopek podkreśliła, że realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby Samorząd Miasta i Gminy Iwaniska na czele z Panem Burmistrzem – Markiem Stańkiem nie podjął w odpowiednim czasie decyzji o powstaniu tego obiektu, pozyskaniu funduszy i jego finansowaniu.

 Na uroczystość przybyli zacni goście, których powitała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie – Pani Dorota Snopek. W tym gronie byli: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Pan Marek Staniek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska – Pan Wiesław Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska – Pan Cezary Miśkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Iwaniska – Pani Zofia Kowalska, Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska – Pani Wiesława Słowik, Skarbnik gminy – Pani Teresa Kaptur, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mydłowie – ks. Tomasz Kwaśnik, Prezes Zarządu Firmy GMC – Pan Mariusz Gozdek, Kierownik budowy – Pan Łukasz Siwek, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Pani Zofia Kokosa, licznie zebrani Dyrektorzy i Kierownicy jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Iwaniska, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Strażacy oraz Rodzice.

 Po powitaniu zebranych głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Pan Marek Staniek i wyraził radość oraz satysfakcję z nowego obiektu, którego centralną część stanowi hala sportowa, na której zlokalizowane są boiska do: piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej i lekkoatletyki. Pan Burmistrz podkreślił, że choć decyzja o wybudowaniu hali nie należała do najłatwiejszych, przy ogromnym wsparciu Radnych podjął się tego wyzwania. Ponadto Burmistrz wyraził nadzieję, że nowy obiekt sportowy zapewni wszechstronny rozwój naszym uczniom i będzie mógł służyć także społeczności lokalnej.

 Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowej hali sportowej, którego dokonał Proboszcz parafii Mydłów – Ks. Tomasz Kwaśnik.

 Po dokonaniu oficjalnej ceremonii otwarcia, wszyscy obecni na sali zostali zaproszeni do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu uczniów klas I - III pod kierunkiem nauczycieli: Pani Mirosławy Tutak, Pani Danuty Judy oraz Pani Grażyny Krakowiak. Całość występu uświetnił śpiew dwóch uczennic klasy VI – Klaudii Kołomańskiej i Martyny Szemraj, Dominiki Brodawki z klasy I oraz Oliwii Solnicy i Dominika Jelonka z klasy 0, a także taniec belgijki w wykonaniu uczniów klasy VI i klasy VIII. Młodzi artyści dostarczyli niezapomnianych wrażeń i wzbudzili zachwyt zaproszonych gości.

Dalszą część uroczystości stanowiły przemówienia wielu zacnych gości, którzy podkreślali, iż ten imponujący budynek wraz z całym wyposażeniem stanowi powód satysfakcji, zadowolenia i dumy. Gratulowali wspaniałej inwestycji i wypowiadali wiele ciepłych słów pod adresem  Burmistrza. To dowód na to, że marzenia się spełniają.

 Trwając w atmosferze podziękowań, Pani Dyrektor – Dorota Snopek w swoim końcowym przemówieniu wyraziła ogromną wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tej jakże podniosłej uroczystości, m.in. Pani Marioli Bednarskiej – Pasieka, Pani Barbarze Herezy, Pani Teresie Szymańskiej i Panu Sebastianowi Krakowiakowi. Podkreśliła, że nowa sala wraz z całym zapleczem sanitarnym przystosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Ponadto poinformowała, że w ramach wyposażenia zakupiono sprzęt nagłaśniający i założono całodobowy monitoring budynku. Urządzenia te mają zapewnić dzieciom i młodzieży oraz korzystającym z hali pełne bezpieczeństwo. Podziękowała za obecność, ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Wyraziła pragnienie, by w przyszłości ten nowoczesny kompleks sportowy stał się centrum naszej Małej Ojczyzny.

 Wyrazy wdzięczności popłynęły także w stronę Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Iwaniska – Pana Cezarego Miśkiewicza za ufundowanie pomponów, dla szkoły, które zostały już wykorzystane przez młodych artystów podczas występu z okazji otwarcia hali.