W Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach rozstrzygnięty został konkurs na pracę pisemną,  której celem było:

-upowszechnianie wiedzy o Polakach, którzy pomagali i ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej;
- propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom;
 -rozwijanie umiejętności literackich;
- uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.
    Podczas II wojny światowej, większość Polaków, zaabsorbowana trudami dnia codziennego w kraju pod okupacją niemiecką, pozostawała bierna wobec Zagłady. Byli i tacy, którzy okazywali Żydom wrogość. Nieliczni nieśli im pomoc. Ratujący działali w warunkach wyjątkowo trudnych–w pełnej konspiracji, w strachu przed Niemcami i przed własnymi sąsiadami.
    Chętni uczniowie tworzyli swoje prace na podstawie wspomnień osoby  pamiętającej opisywane wydarzenia lub jej opowiadanie przez świadków wydarzeń z Iwanisk. Nagrodą główną w konkursie była wyższa o jeden stopień ocena z historii oraz publikacja pracy zwycięzcy na stronie szkoły.
    Jury jednogłośnie uznało pracę Mateusza za najciekawszą, przyznając mu I miejsce i należne nagrody. Miejsce II zajęła Wiktoria Górczyńska z klasy 8b, a III miejsce przypadło ex aequo Magdalenie Grześkiewicz oraz Lenie Jankowskiej, także uczennicy klasy 8b. Gratulujemy zwycięzcom!