Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach tj. Michał Górczyński z kl.5B i Anna Szczepańska z kl.6 B wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: ,,Odpoczywaj na wsi", organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Jegocelem było kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności  przyrodniczej obszarów wiejskich.

Nasi wychowankowie pod opieką nauczyciela plastyki pani Anny Mazur wykonali ciekawe prace stosując różne techniki plastyczne. Na etapie wojewódzkim w Modliszewicach Michał Górczyński  został laureatem, zajmując III miejsce w grupie wiekowej  kl. IV-VIII.

Reprezentowanie naszego województwa okazało się wielkim sukcesem, ponieważ Kapituła Krajowa uznała pracę Michała najlepszą w kraju podczas IV edycji konkursu.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów  i nagrody dla Michała Górczyńskiego za etap wojewódzki odbyło się w dniu 20.11.2023r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ŚODR w Opatowie. Kierownik placówki pani Justyna Tracz pogratulowała uczestnikom konkursu i życzyła dalszych sukcesów.