W niedzielę 24 kwietnia 2022 roku w Kościele parafialnym w Iwaniskach odbyło się Misterium Wielkanocne w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Widowisko religijne było zwieńczeniem oktawy Wielkanocy i jednocześnie celebrowaniem Niedzieli Bożego Miłosierdzia, która w tym roku obchodzona była jako Dzień Dobra. Uczniowie szkoły w Ujeździe pod kierunkiem księdza Patryka Gładkowskiego i Anny Gołyskiej przygotowali piękny spektakl przedstawiający dzieje Jezusa prowadzące widzów od Wieczernika przez drogę krzyżową, aż do Jego zmartwychwstania. Wzruszające sceny zostały przeplecione pieśniami tematycznymi nawiązującymi do każdej z nich. Skłaniały one do refleksji nad własnym życiem oraz potrzeby czynienia dobra względem drugiego człowieka.

Widowisko wielkanocne stanowiło wyraz solidaryzowania się obchodzonym w Polsce Dniem Dobra i jego założeniami, mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, a także księdzu proboszczowi – Leszkowi Zajezierskiemu, rodzicom dzieci oraz wszystkim, którzy poświęcili czas, żeby jeszcze raz przeżyć Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu naszych uczniów, dodaje dyrektor.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe bardzo dużą uwagę przywiązuje się do działań wolontariackich, niesienia pomocy potrzebującym i kształtowania postaw dobroci na rzecz innych, stąd misterium nieprzypadkowo odbyło się w Dzień Dobra propagując ideę tej inicjatywy dobroczynności.