Wiosna nadchodzi dużymi krokami, wśród uczniów różnych typów szkół właśnie rozpoczyna się sezon wycieczkowy. Stęsknieni za wspólnymi wyjazdami (zwłaszcza przez okres pandemii) chętnie korzystają z propozycji nauczycieli w kwestii organizacji wycieczek.

Uczniowie klas ósmych na lekcjach języka polskiego a także historii zgłębiają problematykę II wojny światowej oraz niemieckiej i radzieckiej okupacji na ziemiach polskich. Podejmują zagadnienia Holocaustu i eksterminacji mniejszości narodowych dokonywanej przez nazistów. Aby pogłębić analizę tych zagadnień oraz zilustrować je historycznymi świadectwami, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach (w zdecydowanej większości klasy ósmej) udali się w dniu 24 kwietnia 2023 r. na wycieczkę do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

Obóz Auschwitz jest wstrząsającym świadectwem historii a jednocześnie obiektem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla całego świata stał się symbolem wojny, terroru, ludobójstwa i Holokaustu. Na jego terenie działa Państwowe Muzeum, do którego udaliśmy się, by obejrzeć pamiątki po czasach Zagłady i cierpień milionów ludzi.

Obóz Auschwitz został założony przez Niemców na terenie okupowanego Oświęcimia jako miejsce dla polskich więźniów politycznych. Od 1942 roku stał się największym z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady. Niemcy zabili tu co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Teren przyobozowy po dzień dzisiejszy zajmują budynki poniemieckich zakładów przemysłowych, warsztatów, magazynów i biur. Zachowały się także pozostałości po kilku bocznicach kolejowych i rampach, na które wjeżdżały pociągi z ludźmi deportowanymi do obozu. W tym miejscu esesmani dokonywali selekcji więźniów. W granicach muzeum znajdują się oryginalne bądź częściowo zrekonstruowane obiekty, takie jak: ruiny komór gazowych czy prymitywne baraki więźniarskie oraz ogrodzenia wokół obiektu. Na wystawie głównej zgromadzono nie tylko fotografie dokumentalne, fotokopie dokumentów, modele i rzeźby, ale również eksponaty historyczne: ubrania więźniów, prycze   i inne sprzęty, w jakie były wyposażone baraki.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodników na temat historii miejsca oraz dramatycznych zdarzeń, które się tam rozgrywały. Towarzyszyła im cisza i skupienie. Wszystkich zaskoczył fakt, że tak olbrzymia liczba zwiedzających przybywa na teren dawnego obozu. Dowiedzieliśmy się, że ostatnim czasie każdego roku muzeum odwiedzają ponad dwa miliony osób z całego świata.

Po zakończonym kilkugodzinnym zwiedzaniu pod opieką pań: Urszuli Dyki, Elżbiety Dziamy, Elżbiety Madej i Haliny Pasiek- Wójcik uczniowie wzbogaceni o potężną dawkę wiedzy historycznej oraz wypełnieni różnymi odcieniami emocji wrócili około godziny 2200 do Iwanisk. Szczerze polecamy ten typ wyjazdów edukacyjnych.