27 września 2023 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe włączyła się w akcję – Europejski Tydzień Sportu.

Szczególną uwagę podczas wydarzenia zwrócono na integrację dzieci i młodzieży, która jest niezmiernie ważna po okresie wakacyjnym oraz adaptacji w nowej klasie/grupie. Podczas akcji promowano hasło „integracja na sportowo”. Zorganizowano szereg zabaw integracyjnych, które wpływają na poprawę komunikacji oraz dają poczucie wspólnoty z innymi. Podczas rozgrywek w piłkę nożną i koszykówkę szczególną uwagę zwrócono na zasady gry fair play, która jest skierowana na uczciwą rywalizację, szacunek dla przeciwnika, oraz umiejętność godnego ponoszenia porażki. Zaaranżowano między innymi następujące zabawy: przechodzenie przez tunel, zabawa chustą animacyjną, zabawy hula hop, zabawy z szarfami, tor przeszkód itp. Dużą popularnością cieszyła się również zumba oraz taniec. Wydarzenie koordynowały: Marta Orkisz, Agnieszka Glibowska i Milena Kijanka.