W dniu 1 grudnia 2023r. w Warszawie Pan Burmistrz Marek Staniek otrzymał nagrodę jubileuszową Burmistrz 15-lecia.

Jest to nagroda która jest wyrazem wysokich kompetencji, wysokiej umiejętności zarządzania przyczyniających się do podnoszenia standardów życia mieszkańców i dających perspektywy rozwoju oraz efektywności zarządzania gminą.

Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu- nagroda Plebiscytu, będąca potwierdzeniem sukcesu, a zarazem inspiracją i wzorem dla innych. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orła Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu regionem.