1 marca 2022 r. w PSP w Iwaniskach odbył się apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym. W ramach obchodów  uczniowie wykonali plakaty poświęcone niezłomnym bohaterom

. 28 lutego prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. W dniu 1 marca odbył się uroczysty apel. Rozpoczynając apel, uczniowie zwrócili się do społeczności szkolnej słowami: „Od zakończenia wojny minęło 77 lat, jednak teraz demony wojny powróciły. Nasi  wschodni sąsiedzi– Ukraińcy walczą o swoją suwerenność. Niech ten apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym, będzie też przesłaniem dla Ukrainy, że Wolność zwycięży. „

W trakcie apelu przedstawiono czas, zasięg, zakres walk zbrojnych i politycznych po II wojnie światowej, przybliżono też sylwetki żołnierzy wyklętych, skazanych na hańbę, a potem na zapomnienie: Zygmunta Szyndzielarza, rotmistrza Witolda Pileckiego, Józefa Kurasia, Danutę Siedzikównę, Tadeusza Kuncewicza.

Młodzież chętnie wysłuchała wierszy i pieśni patriotycznych. W apelu wzięli udział uczniowie klasy VIII a: Julia Krakowiak, Katarzyna Karwacka, Oliwia Łasak, Dominik Kowaluk, Oliwia Radwańska, Jakub Kijanka i Sebastian Maj pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie - p. Barbary Grześkiewicz.