Jan Łasak z klasy VIb Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach na etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu o Mikołaju Koperniku.

W 2023 roku przypada 550 rocznica urodzin w Toruniu Mikołaja Kopernika. Wydarzenie to ma ogólnopolski charakter. W celu rozbudzenia zainteresowań życiem i teorią heliocentryczną Mikołaja Kopernika - najsłynniejszego i najwybitniejszego mieszkańca Torunia, Prezydent Miasta Torunia i Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty we współpracy z partnerami, w tym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika zorganizowali Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku pod Patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Na etapie szkolnym konkursu uczeń rozwiązywał test wiedzy o Koperniku. Wynik testu pozwolił Jasiowi na awans do etapu wojewódzkiego, w którym zadania konkursowe II etapu (wojewódzkiego) obejmowały:

  1. Sprawdzian pisemny, przeprowadzony w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 11.00 pod nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, składający się z:
  2. a) 24 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową odpowiedzią - po 1 pkt. za każdą odpowiedz;
  3. b) 2 pytań otwartych punktowanych w skali od 0 - 4 pkt.
  4. Zadania obserwacyjnego, opublikowanego do 30 listopada 2022 r. na stronie internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu i wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu od 2 grudnia 2022 r. do 25 lutego 2023 r.

Jasiu uzyskał odpowiednią ilość punktów i  zakwalifikował się do etapu centralnego. Zadania konkursowe III etapu (centralnego) w kategorii dla klas IV - VIII szkół podstawowych obejmować będą:

  1. Sprawdzian pisemny, w skład którego wchodzą:
  2. a) test zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową odpowiedzią (20 pytań) - po 1 pkt. za każda prawidłową odpowiedz;
  3. b) 2 zadania otwarte punktowane w skali od 0 - 4;
  4. Zadania pod kopułą Planetarium ( rozpoznawanie gwiazd, planet i gwiazdozbiorów wyświetlanych na niebie Planetarium oraz rozpoznawanie obiektów astronomicznych prezentowanych na fotografiach) - łącznie do zdobycia od 0 - 6 pkt.
  5. Zadanie obserwacyjne wykonane na etapie wojewódzki, oceniane na etapie centralnym, punktowane w skali od 0 - 6 pkt.

Etap centralny konkursu odbędzie się 3 czerwca 2023 r. w Toruniu.

Trzymamy kciuki za Jasia!