27 czerwca 2022r. burmistrz Miasta i Gminy w Iwaniskach Marek Staniek przekazał na ręce pana Zbigniewa Wołcerza reprezentującego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Iwaniskach Spółka Jawna fabrycznie nowy defibrylator wraz z pakietem wyposażenia. Jest to sprzęt ratownictwa medycznego służący do przeprowadzenia zabiegu defibrylacji.

Celem defibrylatora jest generowanie impulsów elektrycznych o dostatecznie dużej energii, by oddziaływać na mięsień sercowy. Dzięki temu następuje wygaszenie chaotycznych skurczów. Zastosowanie defibrylatora daje możliwość przywrócenia prawidłowego rytmu serca.

Użycie defibrylatora jest konieczne wówczas, gdy dochodzi do NZK. Przyczyny jego wystąpienia mogą być różne, jednak niezależnie od nich, czas na uratowanie poszkodowanego to tylko kilkanaście minut. W przypadku m. in. migotania komór bądź częstoskurczu, konieczna jest defibrylacja. Wtedy niezbędne jest użycie zewnętrznego urządzenia AED, który przeanalizuje pracę serca i w razie potrzeby, doprowadzi do wyładowania elektrycznego. Zakupiony za kwotę blisko 80 tys. złotych ze środków wygranych w konkursie „Rosnąca odporność”, który miał na celu zwiększenie liczby szczepień.

Cieszymy się, że zakupiony sprzęt do defibrylacji, który stwarza możliwość przywrócenia akcji serca w przypadku nagłego jej zatrzymania będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Iwaniska, dlatego w dniu dzisiejszym został przekazany do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Spółka Jawna w trosce o życie i zdrowie mieszkańców - mówi burmistrz Iwanisk Marek Staniek.