Dnia 8 kwietnia 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie został zorganizowany apel i przemarsz z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

 Dzień ten ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat problemów osób zmagających się z autyzmem. Obchody Światowego Dnia Autyzmu pozwalają zrozumieć problemy oraz potrzeby osób ze spektrum autyzmu.

 Na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem zorganizowany został apel i przemarsz, w którym udział wzięli: dyrektor szkoły Pani Dorota Snopek, nauczyciele oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski. Dlatego też uczniowie przynieśli do szkoły niebieskie balony, elementy ubioru oraz transparenty. Społeczność szkolna wspólnie uczciła przypadający na kwiecień miesiąc autyzmu.

 Nad całością przedsięwzięcia czuwały panie: Katarzyna Szymańska, Anna Maj i Weronika Wojnarowska.