Uczniowie klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe wyśmienicie znają procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa pod czujnym okiem Szczepana Madeja doskonalą swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego postępowania w czasie wypadków, zasłabnięć i złamań. Młodzi ratownicy ćwiczą wszystkie etapy pomocy tj. bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wzywanie pomocy, resuscytację krążeniowo-oddechową, ułożenie nieprzytomnego w pozycji bocznej. Na bieżąco utrwalają numery alarmowe służb ratowniczych.