21 listopada 2022 odbyło się uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. Jest to nowoczesny budynek, spełniający wszystkie wymogi, bez barier architektonicznych, dostosowany do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. W uroczystości brali udział ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec wraz z dyrektor biura poselskiego Małgorzatą Pruś, Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Marcin Bęben, Dyrektor wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Ewa Kopolovets, Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Właściciel firmy Adma - Prezes Marian Macias, Prezes Zarządu Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego - Andrzej Zajączkowski, Wiceprezes Zarządu Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego - Tomasz Marcinowski, Firma projektowa – Zygmunt Drzymalski, Piotr Drzymalski, Proboszcz parafii p.w. WNMP w Mydłowie ks. Tomasz Kwaśnik, Proboszcz parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski, Przewodniczący Rady Miejskiej - Wiesław Kowalczyk, Wiceprzewodniczący – Zofia Kowalska, Cezary Miśkiewicz, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświaty, instytucji kultury oraz mieszkańcy z terenu miasta i gminy Iwaniska.


Kolejnym etapem było uroczyste poświęcenie oraz przecięcie wstęgi, która jest symbolicznym aktem otwarcia ukończonego budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście. Całą uroczystość poprowadziła Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik. - To bardzo cenna inicjatywa. Chciałem gorąco podziękować panu Burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Iwaniskach za to, że w tej polityce społecznej wiodą prym. Tu na tej ziemi powstało wiele cennych inicjatyw, które mają służyć tym, którzy potrzebują wsparcia od władzy publicznej – mówi poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec. - Szczególne podziękowania skierowane są do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego budynku, ponieważ będzie on służył celom najważniejszym, czyli pomocy ludziom. Chciałbym również podziękować wykonawcom, którzy przyczynili się do tego jaki charakter ma ta placówka. Koszty jakie ponieśliśmy na przestrzeni tych lat pozwoliły wiele zaoszczędzić, dziś przy tak chwiejnych cenach nie moglibyśmy sobie na to pozwolić, by powstał tak piękny budynek za taką kwotę. – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska. Ostatnim punktem uroczystości było zwiedzanie oraz prezentacja pomieszczeń DPS przez Panią dyrektor Wiolettę Kargulewicz. Dom Pomocy Społecznej powstał między innymi z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz z Polskiego Ładu. Koszt wykończenia i doposażenia to 5 804 762,80 zł. Uroczystość otwarcia Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie pokryło się z Polskim Świętem Pracownika Socjalnego.