W dniu 20 września (poniedziałek) 2021r. odbyło się uroczyste otwarcie parkingu w Iwaniskach wraz z odsłonięciem tablicy przy cmentarzu parafialnym.

W otwarciu parkingu uczestniczyli: wójt gminy Iwaniska Marek Staniek, radni rady gminy, biskup Edward Frankowski, który wraz z proboszczem parafii Iwaniska ks. kan. Leszkiem Zajezierskim wcześniej odprawili mszę w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach oraz dyrektorzy szkół z trenu gminy, pracownicy urzędu gminy i okoliczni mieszkańcy.

Cieszę się, że gmina i parafia połączyły siły w realizacji tej wspaniałej inwestycji. Uważam, że praca włożona w wyżej wymienioną inwestycję jest wyrazem troski o zmarłych - mówił biskup Edward Frankowski.

W swojej wypowiedzi wójt Iwanisk Marek Staniek przekazał, że parking jest nowoczesny i najładniejszy w diecezji sandomierskiej. Podkreślił, że należało poprawić bezpieczeństwo, ponieważ cmentarz znajduje się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. Dodał także, że powstało LED-owe oświetlenie z fotowoltaiką i wiatrakami. Parking  powiększył się o około  100 miejsc, wśród nich także wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością a także poprawiła się estetyka wokół miejsca gdzie spoczywają nasi bliscy zmarli. Nowa część cmentarza została powiększona o 70 arów. Była to bardzo potrzebna inwestycja, w jej wykonaniu pomogły pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorząd pozyskał prawie 824 tys. zł, a ponad 700 tys. zł dołożyła gmina. Na koniec głos zabrał Piotr Woźniak - radny gminny, który w imieniu posła Krzysztofa Lipca pogratulował władzom samorządu gminy  oraz proboszczowi parafii.