W dniu 4 września 2021r. w sołectwie Mydłów odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, poprzedzone mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mydłowie, której przewodniczył ks. Tomasz Kwaśnik proboszcz parafii Mydłów.

Następnie Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec dokonał uroczystego przecięcia wstęgi, po nim kolejno wójta gminy Iwaniska Marka Stańka, przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Kowalczyka, wiceprzewodniczącego  rady gminy – radnego tamtejszego okręgu Cezarego Miśkiewicza, sołtysa Józefa Stachurskiego, przewodniczącą KGW Mydłów Dorotę Tomaszewską, prezesa OSP Mydłów Szczepana Dziewisza, dyrektora PSP w Mydłowie Grażynę Krakowiak oraz mieszkańców i dzieci. Głos zabrał wójt gminy, podziękował panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi za pomoc w pozyskaniu środków do wybudowania świetlicy. Mam nadzieję, że nowo powstały obiekt  wypełniać będzie funkcję społeczno-kulturalną dla waszego sołectwa. Będzie ona miejscem spotkań, integracji wszystkich mieszkańców. Szczególne podziękowania zostały skierowane dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Mydłowie, które przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości i wszystkich uczestników spotkania. Zrealizowany został projekt „Piknik Rodzinny #Szczepimysie z KGW”. Podczas uroczystości  asp.szt. Radosław Krakowiak – dzielnicowy gminy Iwaniska  przeprowadził prelekcję, podczas której przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa jakimi powinny kierować się dzieci idące do szkoły. Omówił również jaki wpływ na nasze bezpieczeństwo ma korzystanie z elementów odblaskowych. Na koniec spotkania wszystkim uczestnikom prelekcji zostały rozdane elementy odblaskowe. Uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej zakończyły wspólne gry i zabawy z rodzicami, dziećmi i młodzieżą zorganizowane przez  pracowników Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Na koniec Wójt Gminy Iwaniska rozdał upominki za aktywny udział we wspólnych zabawach.