W czwartek 5 października 2023 r. w gminie Iwaniska nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 758 o długości blisko 4 km. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali parlamentarzyści, samorządowcy oraz duchowni z parafii z terenu gminy. Proboszcz parafii w Iwaniskach poświęcił oddany do użytku odcinek wyremontowanej drogi.

 – Tą trasą poruszają się turyści odwiedzający region, ale także samochody gospodarcze. Jeszcze niedawno była ona w fatalnym stanie, dlatego cieszę się, że zarząd województwa podjął się jej remontu. Przypomnę, że duże wsparcie na inwestycje drogowe samorządy zyskują z pieniędzy rządowych, wczoraj przekazaliśmy czek na ponad 90 mln zł na budowę łącznika między obwodnicami Wąchocka i Starachowic - podkreślił w swojej wypowiedzi poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

- Początek tej drogi to jest Ciszyca powiat sandomierski, gmina Koprzywnica i ona naprawdę wymaga modernizacji. Droga świetnie wykonana. Cieszymy się, że te drogi wojewódzkie wspierają układ komunikacyjny – powiedział poseł na Sejm RP Marek Kwitek.

- Jako samorząd województwa, na sejmiku uchwalając budżet, zawsze mówimy dwie trzecie tego budżetu, jeśli chodzi o inwestycje, zawsze idzie na drogi. To jest taka konsekwentna polityka już od wielu, wielu lat – powiedział Przewodniczący Sejmiku Województwa Arkadiusz Bąk. Dla nas priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, remont tej drogi prowadzi do najcenniejszych zabytków regionu, głównie do Zamku Krzyżtopór – podkreślił Tomasz Jamka Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 - Jakość tej nawierzchni i tej drogi była fatalna. Dzięki remontowi poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze, doświadczam tego, bo przecież codziennie dojeżdżam do Kielc z mojej gminy, Koprzywnicy – powiedział Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, który dodał, że są plany wyremontowania dalszego odcinka drogi.

Dziękuję w imieniu mieszkańców za tak piękne wyremontowanie tej drogi. Na terenie naszej gminy to nie jedyne prace na drogach, więc podróżowanie na naszym terenie jest coraz wygodniejsze– powiedział Burmistrz Iwanisk Marek Staniek.

W ramach inwestycji droga została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstały: pobocza, chodniki, przebudowana została ścieżka rowerowa, zjazdy indywidualne i publiczne. Zostały wykonane rowy oraz ich umocnienie z użyciem płyt ażurowych, gabionów, bruku polnego. Wycięto również kolidujące z inwestycją krzewy i drzewa. Wartość zadania to prawie 15 milionów 900 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne stanowiło 64,42 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji czyli ponad 10 milionów 200 tysięcy złotych.