W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach otrzymała 2024 roku środki finansowe na zakup książek i  elementów wyposażenia biblioteki . Szkoła pozyskała dotację rządową w  kwocie 12000 zł  oraz  3000 zł  wkładu własnego Miasta i Gminy Iwaniska. Za co serdecznie dziękujemy  burmistrzowi Panu Markowi Stańkowi.

Głównym założeniem NPRCz jest uatrakcyjnienie księgozbioru bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (literatura piękna i książki popularnonaukowe) oraz lektur szkolnych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.