Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w nieco innej formule niż zazwyczaj 4 listopada 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zabrzmiały doniosłe słowa ślubowania pierwszoklasistów.  

Był to wyjątkowy dzień nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców, dziadków i bliskich. Nie zabrakło w tym dniu licznie zaproszonych gości: wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Iwaniska – Zofii Kowalskiej, radnego Rady Gminy Iwaniska – Władysława Orkisza, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbiety Charymskiej, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Dominiki Religi,  przewodniczącej Rady Rodziców – Anety Chłodnickiej, wiceprzewodniczącej Rady Rodziców – Moniki Rybak, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcina Urbańskiego, rodziców, nauczycieli oraz społeczności uczniowskiej.

Odświętnie ubrane pierwszaki z dumą zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Wspaniale śpiewały piosenki i recytowały wiersze, udowadniając w ten sposób, że są gotowe do złożenia ślubowania. Występom towarzyszył uśmiech i dobra zabawa. Część artystyczną poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Dominika Halat i Filip Fijałkowski. Następnie  dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a dyrektor szkoły – Marcin Urbański symbolicznym ołówkiem dokonał aktu pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy, medale oraz książeczki SKO. Nie zabrakło również upominków od zaproszonych gości.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Na długo zostanie ona w pamięci wszystkich, a szczególnie najważniejszych bohaterów tego dnia, czyli uczniów klasy I: Oliwii Hamery, Zuzanny Ścibisz, Nadii Moroń, Mariki Moroń, Filipa Bińczaka, Piotra Glibowskiego, Franciszka Nowackiego i Piotra Zybały.