W dniu 13.07.2022 podpisana została umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku Iwaniska - Koprzywnica.

W Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona podpisał umowę na wykonanie inwestycji z firmą DROGOMEX z Pruszkowa. Blisko 3,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej zostanie zmodernizowany i rozbudowany. Dojazd do Zamku Krzyżtopór jest utrudniony ze względu na zły stan techniczny drogi. To bardzo ważny szlak turystyczny i krajoznawczy. Jest to wizytówka naszej gminy. Dlatego niezmiernie mi miło, że dyrektor ŚZDW Jerzy Wrona podpisał dziś umowę z wykonawcą na remont tego odcinka ” - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek. Przy podpisywaniu umowy uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Poseł Krzysztof Lipiec, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Senator Jarosław Rusiecki, Członek Zarządu Województwa Świetokrzyskiego Tomasz Jamka Dyrektor firmy DROGOMEX, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kowalczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Kowalska, Radni Rady Miejskiej Gabriel Majsak i Władysław Orkisz, a także Sołtys wsi Ujazd Urszula Pasik. Przerobiona zostanie ścieżka rowerowa i skrzyżowanie oraz powstaną chodniki, droga zostanie poszerzona do 7 m jezdni. Dzięki tej przebudowie będzie sprawniejsza komunikacja, większa wygoda i bezpieczeństwo, poprawi się również turystyka i atrakcyjność w gminie Iwaniska, która posłuży kierowcom a także mieszkańcom. Wartość kontraktu na roboty budowlane wynosi 14 616 265 zł. Inwestycja będzie dofinansowana w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 roku.