Uczniowie w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach realizują programy antytytoniowe, których głównym celem jest zapobieganie  palenia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia papierosów.

W dniu 17 listopada 2022r.  nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia. W tym dniu odbył się apel podczas którego, uczniowie klasy VI b zaprezentowali przedstawienie profilaktyczne o tematyce antytytoniowej. Młodzi artyści zachęcali do zdrowego stylu życia, codziennej aktywności fizycznej i rozwijania swoich zainteresowań. Salę zdobiły piękne prace plastyczne uczniów, które ukazywały rzucenia palenia. Tego samego dnia gościliśmy panią Patrycję Rozmysłowską przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie. Głównym tematem spotkania było rozpowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, oraz propagowanie zdrowego stylu życia.