W sobotę, 30 października 2021 r. została uroczyście otwarta inwestycja dotycząca przebudowy drogi – działka o nr ew. 50,49/1 Toporów – Kopiec o długości  490 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu.

Całkowita wartość środków przekazanych na ten cel wyniosła 267 584,04 złotych – z tego środki z budżetu państwa – 214 067,00 natomiast wkład własny z budżetu gminy  to 53 517, 04 złotych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Iwaniska Marek Staniek, sekretarz Wiesława Słowik, wiceprzewodnicząca rady gminy i radna tamtejszego okręgu Zofia Kowalska, sołtys Toporowa Jadwiga Bajak oraz okoliczni mieszkańcy i dzieci.

Cieszę się, że dobiegła końca kolejna inwestycja drogowa. Kwestia utrzymania w dobrym stanie gminnych sieci połączeń drogowych ma na celu zwiększenie komfortu, jakości życia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Gmina dużo inwestuje w tym zakresie – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska.