Ostatni tydzień kwietnia we wszystkich grupach przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach poświęcony był tematyce dotyczącej naszej małej i wielkiej ojczyzny, poznawania swojej miejscowości jej historii, ważniejszych instytucji oraz zabytków.

Dzieci przeglądały kolorowe broszurki informacyjne, ilustracje oraz zdjęcia przedstawiające Iwaniska oraz herb naszej miejscowości. Słuchając literatury dziecięcej poznały legendy związane z zamkiem Krzyżtopór w Ujeździe, a także legendy związane z powstaniem i nazwą Polski oraz jej stolicy- Warszawy i jej herbu. Obejrzane prezentacje i filmy edukacyjne o Polsce były znakomitą inspiracją do przedszkolnych rozmów o patriotyzmie i o konstytucji jako o zbiorze praw i obowiązków każdego Polaka, dla dzieci odnośnikiem tychże praw stały się zasady panujące w domu czy przedszkolu. Dzieci  zapoznały się także z polskimi symbolami narodowymi: godłem, flagą i hymnem. Własne, małe flagi Polski  przedszkolaki wykonały samodzielnie.

30 kwietnia natomiast był okazją do uczczenia w przedszkolu  Święta Flagi oraz 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia dzieci prezentowały się niezwykle uroczyście. W galowych strojach ozdobionych kotylionami w barwach ojczystych recytowały słowa Katechizmu małego Polaka Władysława Bełzy: Kto Ty jesteś?... Poznały najciekawsze zakątki naszego pięknego kraju podczas wirtualnej wycieczki po Polsce, a także wesoło machając flagami, wyznawały miłość do ojczyzny w słowach piosenki Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem, kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał Ją i Ty… Na zakończenie tego ważnego dnia przedszkolaki z wielką powagą odśpiewały Mazurka Dąbrowskiego- hymn polski.

Wszystkie te działania miały na celu rozwijanie u dzieci poczucia wspólnoty, przynależności narodowej, a także podkreślenie znaczenia symboli narodowych oraz znaczenia ojczyzny w życiu małego człowieka.